Anthony LaPaglia

* 1959 Adelaide, South Australia, Australia